/

eDevelopment @SEPANG SYSTEM

MAJLIS PEMBANDARAN SEPANG

/

Pengisytiharan Majlis Perbandaran Sepang

MAJLIS PERBANDARAN SEPANG (MPSepang) merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang diberi kuasa di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) untuk memberikan perkhidmatan perbandaran kepada semua warga Sepang. Sebagai Pihak Berkuasa Tempatan, MAJLIS PERBANDARAN SEPANG bertanggungjawab terhadap perancangan, pembangunan dan khidmat masyarakat.

Pada mulanya MPSepang dikenali sebagai Lembaga Bandaran Sepang dan kemudian dikenali dengan nama Majlis Daerah Sepang. Kelulusan Pihak Berkuasa Negeri Selangor bertarikh 13 November 2002 telah menaik taraf Majlis Daerah Sepang kepada Majlis Perbandaran Sepang. Perakuan Suruhanjaya Pilihanraya melalui surat bertarikh 7 Mei 2003 turut dirujuk bagi kenaikan taraf ini. Pengesahan dari Kementerian Perumahan dan kerajaan Tempatan telah diperolehi pada 19 Mac 2004.

Majlis Perbandaran Sepang disahkan naik taraf pada 3 Mac 2005. Kini keluasan kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang meliputi keseluruhan kawasan Daerah Sepang iaitu seluas 56,150 hektar (jumlah keluasan yang dinyatakan tidak termasuk kawasan tiga batu nautikal dari tikas air surut).

Upacara pengisytiharan gilang-gemilang dengan mengekalkan adat istiadat Melayu dilangsungkan penuh kemeriahan di Stadium Perbandaran Sepang yang telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada 13 Disember 2005.

Permohonan KM

Bagi mengetahui lebih terperinci prosedur permohonan KM

Pemprosesan Permohonan Kebenaran Merancang MPSepang

1- Terima Permohonan Daripada Unit OSC

2- Kerani Buka Fail dan 'update' menggunakan Microsoft Excel 

3- (Data Non Spatial) & Data di simpan di 'Google Drive'

4- Pen Peg Perancang Semak & Charting dalam dalam Mapinfo di komputer masing masing

5- Pen Peg Sediakan Ulasan melalui OBC Online

6- Penyediaan Kertas Kerja Untuk Mesy OSC

7- Pengumpulan Ulasan Teknikal Luaran

8- Pen Peg Perancang Kerani mengemas kini statsu permohan & mengeluarkan AP

9- Di maklumkan kepada Permohanan Kelulusan Bersyarat

10- Permohanan Patuhi semua (AP) Syarat teknikal

11- Kelulusan KM (Borang C1)

12- Pemantauan Permohonan KM

-Isu Kawalan Bagi KM Tamat Tempoh / Lencong dll

-Rekod / Penyampaian Pelan Secara Digital

-Integrasi Data Spatial(google earth) / perubahan guna tanah

- Penyelarasan Pembangunan Lot Bersebelahan

13- Mobile Apps-Jabatan & Pengguna Awam


 i'm not a robot..

Daftar Pengguna
( Perunding Perancang Bandar Sahaja )

Nota: Sekiranya perunding telah mendaftar akses melalui 'Mobile Apps', tidak perlu daftar lagi, sila gunakan email & username yg sama untuk akses sistem ekm versi Web. Begitu juga sebaliknya. Web & Mobile synchronize akaun.

Jururancang

Bil Reg.No Nama Phone Email
1 SA0202604-T A I PLANNING CONSULTANT 03-51616561 azman31376@yahoo.com
2 - AA DESIGN CONSULTANT 03-87308320 aadesignconsultant@gmail.com
3 - AAMAR PLANNING & CONSULTANTS 09-514 8288
4 - AAMIR PLANNING & CONSULTANT
5 - ABRAZ ARKITEK abrazarkitek85@gmail.com
6 SA0220274-M AGRA URBAN PLANNING AND DESIGN 0355242981 agraplanning@gmail.com
7 SA0157423-T AHA PLANNING CONSULTANT 03-87344772 ahaplanning@gmail.com
8 - AHYAT & ASSOCIATES 03-41054417 ahyat@yahoo.com
9 794695-X AIMS Cyberjaya Sdn Bhd
10 573126-H AJC PLANNING CONSULTANTS SDN BHD 03-79568395 jefri@ajc.com.my
11 281024-H AJM - PLANNING AND URBAN DESIGN SDN BHD 03 78875801 nurli@apudg.com
12 622553T ALMA ARCHITECTS AND PLANNERS SDN BHD 07-2383384 almaib@almaarchitects.com
13 003029131-K AMINZAKI PLANNING CONSULTANT 017-2431794 aminzakiplanning@gmail.com
14 - ANR PLANNING CONSULTANT anrplanner@yahoo.com.my
15 - ANZ PLANNERS 0361860839 anzpsb@gmail.com
16 - APUDG 03-78875801 apudg@apudg.com
17 - AR PLANNING
18 - AR RANCANG BINA SDN BHD 03-7784 1914 info@rsplan.com.my
19 - AR RANCANG MAJU
20 - ARAH CONSULT
21 490495U ARAH RANCANG SDN BHD misrib@yahoo.com
22 001743498-T ARAS PLANNING CONSULTANT 03-90804220 araszone@gmail.com
23 002576920-W ARC PLANNERS 03-78590011 arif_arcplanners@yahoo.com
24 - ARI PLANNING ariplanning@gmail.com
25 - ARKITEK MAA SDN BHD planning@arkitekmaa.com
26 - ASNATECH CONSULTANT
27 - ASNATECH PLANNING CONSULTANT SDN BHD 03-62774313 asnatech@gmail.com
28 - AXIS PLANNERS 03-61568500 axisplanners@gmail.com
29 - AXIS PLANNING 03-61568500 axisplanners@gmail.com
30 AY TOWN PLANNING CONSULTANT 06-231 2717 aytplanning@gmail.com
31 - BEP PERANCANG SDN BHD 03-7806 1881
32 - BERKAT CONSULT
33 929238 Bin Daud Sdn Bhd
34 1340508-K CARISPLAN SDN BHD 0361422122 carisplan77@gmail.com
35 - CASE CONSULTANTS SDN BHD
36 - CASEY TAN TOWN PLANNER kcysarch@gmail.com
37 001078719-K CENTRUM CONSULT 03-61414316 centrumconsult@gmail.com
38 325777-P CERANA DESIGN ASSOCIATES SDN BHD 03-55115744 ceranadesign@yahoo.com.sg
39 - CHRISYAP ARCHITECT chrisyapsf@gmail.com
40 - CITIPLAN DESIGN WORKS SDN BHD citiplandesign@gmail.com
41 - CITIPLAN NETWORKS 03-7831 4548 citiplan@gmail.com
42 001508992-K CK DEVELOPMENT CONSULTANTS 012-666 1856 ckdevelopmentconsultants@gmail.com
43 1295126-M CK DEVELOPMENT PLANNERS SDN BHD ckdevelopmentconsultants@gmail.com
44 - CLEC CONSULTANT
45 SA0361017-D CMI PLANNERS 03-61568500 cmiplanners15@gmail.com
46 - CONSORTIUM AKI PLANNERS 03-7876 1899 yujin.oya@gmail.com
47 683009M DESA KONSULT SDN BHD 03-79843575 desakonsult@gmail.com
48 - DRA PLANNERS +60 3-3343 8411 draplanners@yahoo.com
49 - ECCOTEZ PLANNERS
50 - ELINA ARCHITECT elina_elin@yahoo.com
51 1028052M ES PLANNERS & DESIGNERS SDN BHD 03-6181-1579 info@esplanners.com
52 - ES PLANNING
53 - FAZ PLANNING AND DEVELOPEMNT SDN BHD
54 518743-T FOCUS ARCHITECTS + URBAN PLANNERS admin@focusarchitects.com.my
55 SA0017041V FOUR MATE DESIGN 03-361565413 fourmate.design@gmail.com
56 - FZ PLANNERS 03-5880 6375
57 - GARIS ARKITEK 03-79568999 kkllew@garis.com.my
58 - GCA PLANNING CONSULTANT
59 BC0183 HALIM ABU PLANNER 017-2618114 halim.prb18@gmail.com
60 0534941 HALMI Z PLANNING CONSULTANT 019-5582282 hztownplan@gmail.com
61 787567-X Harp soon corporation sdn bhd
62 - HICE ENGINEERING SERVICE SDN BHD hiceenguneering@gmail.com
63 - HIJJAS KASTURI intan@hijjas.com
64 - HJ ABD AZIZI HJ ABDULLAH
65 SA0174792-K HN METROPOLIS PLANNERS 03- 5513 2099 metropolis.planners@gmail.com
66 - HO CONSULTANT 016-3876680 ling2ho@yahoo.com
67 626291-P HRC PLANNING CONSULT SDN BHD 03-8723 3912 hrcplanning@gmail.com
68 - I TIPLAN
69 - IAP CONSULT 012-2828363 iapkonsult@gmail.com
70 001317983-A ICN PLANNING CONSULT
71 1343886-H ICN PLANNING SDN BHD 0133888180 icnplanningsb@gmail.com
72 - ICP INTEGRATED CONSULTING PLANNERS
73 - IDEAL CONSULT
74 - IKTISAN PLANNER
75 297224-H IKTISAS PLANNERS SDN BHD +60 3-4105 4417 iktisas_planners@yahoo.com
76 - IOI PROPERTIES
77 - IPLAN PLANNERS SDN BHD 03-90115148 project.iplan@gmail.com
78 - IZM CONSULT
79 - JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA mahfudz.wmansor@jkr.gov.my
80 - JAYA KONSULT 03-61421028 / 614210 jkpns@yahoo.com
81 1333699-W JLYK PLANNERS SDN BHD jlykpsb@gmail.com
82 1333699-W JLYK PLANNERS SDN. BHD jlykpsb@gmail.com
83 1046989-X JPT CONSULTING ENGINEERS SDN BHD 03-55251311 info@jpt.com.my
84 - JR PLANNERS SDN BHD 03-3324 7273 jrplanners@yahoo.com
85 SA0341994-V JR PLANNERS SERVICES misri@mpsepang.gov.my
86 - JRP PLANNERS
87 514893-V JTC PLANNERS SDN BHD 03-77258924 planner.jtc@gmail.com
88 001379704-U JURUASLI PLANNING & CONSULTANCY 03-91015997 juruasliplanning14@gmail.com
89 - JURUASLI PLANNING SDN BHD 03-91015997 juruasli@gmail.com
90 - JURUBENA BERTIGA INTERNATIONAL PARTNERSHIP jurubenabertiga@gmail.com
91 - JURURANCANG BANDAR P.GUNASILAN 0127080881 gunasilantpr@gmail.com
92 456049-X JURURANCANG HARTA SDN BHD 03-5523 3525 jururancangharta@gmail.com
93 - JURURANCANG L&C SDN BHD 03-7804 6618 jururancanglc_28@yahoo.com
94 SA0125909-H JURURANCANG LYK 03-5122 7295 jururancanglyk@gmail.com
95 SA0327368-A JURURANCANG MNT jmntmc17@yahoo.com
96 SA0208073-A JURURANCANG NAZREEOMAR 03-27421510 jrnzr@yahoo.com
97 - JURURANCANG NGL & C
98 SA0234949-M JURURANCANG RAHIM ARIFFIN jururancang_rahimariffin@yahoo.com.my
99 - JURUTERA REKACIPTA SDN BHD
100 - KADIR BARON BUILDING DESIGN
101 002057070-M KAMAL FAKHRI PLANNING SERVICES TOWN PLANNING CONSULTANT 03-89122091 kfplanning.2019@gmail.com
102 - KCYS SDN BHD kcysarch@gmail.com
103 - KHAIRI CONSULT SDN BHD
104 - KONSEP KARISMA SDN BHD salientpyramid@yahoo.com
105 - KONSULTANT JURURANCANG BANDAR SDN BHD
106 - KW ASSOCIATES PLANNERS SDN BHD 03-58805524 yusrayusof111@gmail.com
107 - LAND DESIGN NETWORK SDN BHD ldnsb1997@gmail.com
108 - LDN URBAN DESIGN SDN BHD ldnsb1997@gmail.com
109 - LJBB LAND AND DEVELOPMENT SDN BHD
110 - LY CONSULT
111 001217173-P MESRA CONSULT
112 - METROPOLIS PLANNERS 0355132099 metropolis.planners@gmail.com
113 - MHA CONSULTING SDN BHD
114 - MINDA UNGGUL CONSULT 016-2029139 mindaunggul@yahoo.com
115 - MK PLANNING 0123086181 mkurbandesign@gmail.com
116 976272-U MK URBAN DESIGN SDN BHD 03-87402497 mkurbandesign@gmail.com
117 1055853-T MNF SERVICE SDN BHD 03-80665039 mnfssb@gmail.com
118 A0537 MNOR URBAN PLANNER 019-6007903 mnorup77@gmail.com
119 002672807-K MODULAR KITCHEN ENTERPRISE
120 - MOHD ASBI ASSOCIATES SDN BHD
121 - NEO URBAN
122 1124 SP NICKMAN CONSULT misrib@tahoo.com
123 - NOOR HELMY PLANNERS noorhelmyplanners@gmail.com
124 534564-A OUT OF HOME SIGNS SDN BHD 03-78439575 faizal@outofhome.com.my
125 - PAG CONSULT SDN BHD
126 - PAH CONSULTING
127 313966-A PEQ CONSULT SDN BHD 03-90589201 peqconsult@gmail.com
128 - PER. PEND. TMN PUTRA PRIMA FASA 4C
129 - PERANCANG ALAM REKA 03-78043229 ahsuperancang@yahoo.com
130 - PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR 03-55250300 sulimah@pkns.gov.my
131 - PERSATUAN PEMILIK TAMAN INDUSTRI MERANTI JAYA
132 - PERSATUAN PENDUDUK JLN PP5/6 HINGGA JLN PP5/10 TAMAN PUTRA PRIMA PUCHONG
133 - PERSATUAN PENDUDUK MJ2, TAMAN MERANTI JAYA
134 - PERSATUAN PENDUDUK PUTRA PRIMA FASA 6A PUCHONG
135 - PERSATUAN PENDUDUK SIERRA 8, BANDAR 16 SIERRA
136 - PERSATUAN PENDUDUK TAMAN BAIDURI 2 DENGKIL
137 - PERSATUAN PENDUDUK TAMAN PUTRA IMPIANA
138 SA0436193-X PERUNDING AFZAL AZHARI 03-58893982 perunding.afzalazhari@gmail.com
139 - PERUNDING ALAM BINA SDN BHD 03-40233522 kl@pab.com.my
140 291182-T PERUNDING ALAM RANCANG 03-90103248 par_trp@stremiyx.com
141 291182T PERUNDING ALAM RANCANG SDN BHD 03-90103248 par_trp@stremiyx.com
142 291182-T PERUNDING ALAM RANCANG SDN. BHD. 03-78043373 partrp07@gmail.com
143 - PERUNDING AZIZ, AZALI & TEE SDN. BHD paat@paatsb.com.my
144 001031098-M PERUNDING CSS css.perunding@gmail.com
145 - PERUNDING INNOTECH
146 - PERUNDING JPC SDN BHD
147 - PERUNDING RANCANG I PLAN 03-90103248 perundingrancangiplan@gmail.com
148 - PERUNDING VISTA RANCANG
149 - PERUNDING ZE pze38@yahoo.com
150 - PETALING GARDEN SDN BHD jururancangharta@gmail.gmail.com
151 001412645-H PIR PLANNERS 03-80259118 pirplanners@gmail.com
152 - PJSI CONSULTANTS SDN BHD
153 001850672-V PLANNERLOW & PARTNERS 012-2123411 plannerlow@gmail.com
154 - PLANNING ART ASSOCIATES SDN BHD 03-78019000 paasb92yahoo.com
155 - PLAZA PREMIUM LOUNGE kudabesi@yahoo.com
156 - PLAZA PREMIUM LOUNGE MALAYSIA SDN BHD may@tohssign.my
157 MA0202671-U POLYLINES PLANNERS misri@mpsepang.gov.my
158 - PS KONSULTANT SDN BHD 03-80651867/69 pskonsultantsb@gmail.com
159 - PSA CONSULTANT SERVICES
160 001551073-P R SHANKAR PLANNING SERVICES 03-80240377 info@rsplan.com.my
161 JM 0404117-W RA PLANNING AND MANAGEMENT SERVICES 0199891700 raplanningjb@yahoo.com
162 - RAFAR PLANNING & LANDSCAPE CONSULTANT SDN BHD ssplan@gmail.com
163 - RBI ARCHITECT CONSULTANT 03-41444501 rbi_planning@yahoo.com
164 001552150-X RBI PLANNING CONSULTANT 03-41444501 rbi_planning@yahoo.com
165 - RD PLANNING SERVICES
166 - REKARENCANG SDN BHD 03-41081966 rrsb@rr.com.my
167 - RHS PLANNERS SDN BHD rhsplanners14@yahoo.com
168 001337256-K RK URBAN PLANNER 03-5511 4250 kaca1@streamyx.com
169 - RMA ASSOCIATES
170 - RMA DESIGN TEAM SDN BHD
171 - RNR PLANNING CONSULTANT rnrpc2005@yahoo.com.my
172 - RS ELITE CONSULT SDN BHD
173 1054267-W RS URBAN PLANNERS SDN BHD 03-22736636 planner@rspkl.com
174 935071-X RSPLAN CONSULT SDN BHD asyraf@rsplan.com.my
175 - SA ARCHITECTS SDN BHD 03-356505156
176 - SA PLANNING SERVICES 03- 5513 5426 project@sagroup.com.my
177 1155147-K SAM PLANNERS SDN BHD 03-5519 1352 sam_planners@yahoo.com
178 1184785m Sansan earthwork & construction sdn bhd
179 - SAVE CONSULTING
180 - SD REKA
181 SA0066715-M SD REKA URBAN PLANNERS & DESIGNERS sdreka.planners@gmail.com
182 - SENI REKA AKBAR
183 - SIDMANN PLANNING AND MANAGEMENT SDN BHD
184 - SIRAZ CONSULTANT SDN BHD 06-678 0887
185 - SK PLANNING CONSULTANT
186 - SKALARANCANG CONSULT 03- 78320122 skalarancang@gmail.com
187 - SN PRO TEAM snproteam13@gmail.com
188 1150552 D SN PRO TEAM SDN BHD 03-55114023 snproteam13@gmail.com
189 SA0248658-T SN PRO TEAM TOWN PLANNING CONSULT
190 - SNS PLANNING CONSULTANT 013-3866086 snsplanconsult@gmail.com
191 - SPATIAL CONSULT SDN BHD 03-2282 3733 cspatial@gmail.com
192 001880277-T SR CONSULT 03-55100061 sr.consult1@gmail.com
193 001430568-U SS PLANNING & CONSULT 03-6140 1925 sspplan@gmail.com
194 128977-A SS PLANNING GROUP SDN BHD 03-61401925 sspplanning@gmail.com
195 - SURIA TROPIKA
196 1051114 SW PLANNING CONSULTANTS SDN BHD 06-6015210 swplans@yahoo.com
197 - SW PLANNING SDN BHD
198 - SYARIKAT ABDUL WAHAB
199 - T.T ANG CONSULT
200 002237960-H TAN ÇK PLANNER tanckplannerphotos@gmail.com
201 - TAN DM DEVELOPMENT CONSULTANT
202 - TAN' CK PLANNERS daymui@tanckarch.com,
203 - TECH RANCANG SDN BHD 03-90757396 mip209lee@yahoo.com
204 001330607-M TECHRANCANG CONSULT 03-90757396 mip209lee@yahoo.com
205 - THE LAKE RESIDENCE
206 - TNO CONSULT
207 SA40015057-M TPD CONSULTANTS 03-20112578 tpdconsultants@yahoo.com
208 RA0043907-A URBAN ECO VIBES
209 1128924-D URBAN SCALE STUDIO SDN BHD 03-7831 8866 scale.office@gmail.com
210 419380-V URC PLANNERS SDN BHD 03-5511 0161, 03-551 urcplanners@yahoo.com
211 (1437351-X) URC URBAN PLANNING SDN BHD 03-55139131 urc.urbanplanning@gmail.com
212 912951-P VED ENGINEERS SDN BHD 03-80652688 vedesb@vedesb.com
213 813915-V VERITAS PLANNING SDN BHD 03-21623155 planning@veritas.com.my
214 - YD PLANNERS 03-55115578 ydplanners@gmail.com
215 - YUNIQ PLANNING CONSULT 0378040323 yuniqplanning@gmail.com
216 SA0386724-U YZD PLANNING & CONSULT 03-60918742 yzdplanning@gmail.com
217 003078339-T ZAHARI PLANNING CONSULTANT zpc.2020@yahoo.com
218 - ZAHIRUDDIN TOWN PLANNING SERVICES 019-375 2060 ztps.2007@gmail.com
219 - ZAS CITY PLANNERS
220 SA0386724-U Zas planner 03-61579142 zasplanner2010@gmail.com
221 - ZIHARUDDIN
222 - ZMB PLANNING CONSULT
223 - ZMD PLANNING CONSULT
224 - ZMK RESOURCES zmkresources2012@gmail.com
225 SA0168887-H ZYK PLANNER CONSULT 03-60356831 zkyplanner@gmail.com

Hubungi Kami

Mail
ekm@mpsepang.gov.my
Call
03-8319 0373 / 371
Fax
03-8320 4500
Visit office
MAJLIS PERBANDARAN SEPANG Persiaran Semarak Api Cyber 1, Selangor Darul Ehsan.