Phone : 03-8319 0373 / 371

Fax : 03-8320 4500


  11-06-2023    114393 kali

Selamat Datang

Aplikasi Sistem eKM Sepang merupakan innovasi Jabatan Perancang dalam di dalam mengawal,  mengurus dan merancang pembangunan yang terdapat dalam kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Sepang. Pembangunan Aplikasi eKM yang berasaskan web enable dintegrasi dengan sistem bayaran, Mobile App dan GIS ini mampu untuk mengurus permohonan KM dalam masa yang ditetapkan dalam piagam pelanggan. Sejajar dengan kehendak dan keperluan semasa maklumat boleh diperoloehi dengan pantas dan mudah.

Pembangunan Aplikasi Sistem eKM ini akan memaparkan maklumat spatial dan non-spatial dalam bentuk aplikasi yang interaktif.

Login
 i'm not a robot..

Daftar Pengguna
( Perunding Perancang Bandar Sahaja )

Nota: Sekiranya perunding telah mendaftar akses melalui 'Mobile Apps', tidak perlu daftar lagi, sila gunakan email & username yg sama untuk akses sistem ekm versi Web. Begitu juga sebaliknya. Web & Mobile synchronize akaun.

GIS eKM Sepang

Portal GIS

Undian

Apakah pendapat anda tentang portal baru ini?

  •   Sangat menarik dan penuh dengan info.
  •   Kurang menarik dan info perlu ditambahbaik.

Jumlah Undian:252
Sangat menarik dan penuh dengan info 17% (44)
17%
Kurang menarik dan info perlu ditambahbaik 61% (153)
61%
Statistik

Bermula pada 1 Mar 2018
Jumlah Pelawat: 114395

QRcode eKMSepang